لذت

خرید آنلاین

، به راحتی یک

کلیک

!

  • دسته بندی محصولات
  • ظرفیت شستشو
ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF35A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 3.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF60A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 6 کیلوگرم

لباسشویی درب از جلو

لباسشویی درب از جلو SWA80F

تمام اتوماتیک
ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF120A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 12 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF125A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 12.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF38A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 3.8 کیلوگرم