لذت

خرید آنلاین

، به راحتی یک

کلیک

!

  • دسته بندی محصولات
  • ظرفیت شستشو
ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF35A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 3.5 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SW12

تک شو
ظرفیت 1.2 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWT20

دو قلو
ظرفیت 2 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF60A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 6 کیلوگرم

لباسشویی درب از جلو

لباسشویی درب از جلو SWA80F

تمام اتوماتیک
ظرفیت 8 کیلوگرم

ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی SWF120A

تمام اتوماتیک
ظرفیت 12 کیلوگرم